Eco-designing products

Øko-design af produkter

Design med henblik på miljøaspekter i virksomhedens luftfiltre har været en Camfil prioritet i mange år. Ved at fastholde en løbende dialog med leverandører af filtermateriale og udvikling af vores filterdesign, har vi været i stand til at reducere luftmodstanden i vores filtre, en direkte forbedring af energieffektiviteten i ventilationssystemer, der bruger vores produkter i luftbehandlingsaggregater og andre filtreringssystemer. Produktdesign og processtyring integrerer en række overvejelser omkring øko-effektivitet, herunder:

  • bevarelse af naturlige og fossile ressourcer,
  • reduktion af affald og emissioner,
  • driftsmæssig energi-effektivitet,
  • forebyggelse af forureningsrisici,
  • reduktion og substitution af farlige stoffer, samt brug af genbrugsmaterialer og udviklingen af alternative produkt-genbrugsmetoder.
Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev