Succesfulde forretninger bliver lavet mellem mennesker

Human Resources - HR - tjener som et vigtigt bindeled mellem medarbejdernes engagement, kundetilfredshed og investorafkast. Betydningen af bæredygtig HR bekræftes af det faktum, at et stigende antal jobansøgere nu forudvurderer virksomheders sociale og miljømæssige præstationer, før de vælger en arbejdsgiver. Bæredygtighed giver derfor strategiske forretningsmuligheder for Camfil for at tiltrække og konkurrere om de bedste fremtidige talenter.

I løbet af 2011 modtog vi omkring 175 uopfordrede ansøgninger gennem jobportalen på vores hjemmeside. Alle, der udtrykker en interesse i at arbejde for Camfil Koncernen, modtager et personligt svar. De profiler, der kunne være af nuværende eller fremtidig interesse for os, bliver tilføjet vores globale jobdatabase.

HR værktøjer

Vi har følgende HR-værktøjer til at tiltrække nye medarbejdere:

  • KERNEVÆRDIER
  • The STAIRS - rekrutteringsproces (Search Talents Ambition Inspiration Result Succession) Hos Camfil arbejder vi kontinuerligt på at skabe et arbejdsmiljø, der bevarer talentfulde mennesker. Tilgængelige HR-værktøjer til at understøtte fastholdelse af personale omfatter:
  • CAMPAIR undersøgelse
  • Camfil Year Book
  • Præstations- og vurderingsproces for Health & Safety

Bæredygtig tankegang

En bæredygtig udviklingstankegang, fra et HR perspektiv skubber os til hele tiden at forbedre vores færdigheder, kompetencer og fokus på resultater. Camfil Academy har kørt i sin nuværende form i næsten et år. Kurset er blevet udvidet, og en Kompetencebestyrelse er udpeget til at varetage generel tilpasning mellem forretningsstrategien, vores First Choice plan og medarbejdernes kompetencer.

Hver uddannelsesforløb evalueres og omhyggeligt følges op for at sikre løbende forbedringer og kvalitetssikring af begreber, undervisningsmetoder, kursusmaterialer og undervisere. Den samlede feedback fra deltagerne har været meget positive. Her er et par eksempler:

  • "Solution Selling-kurset var en hjørnesten for mig for at lære salgsfærdigheder, og jeg har nu en grundlæggende viden, som jeg kan komme tilbage til, når jeg har brug for det. Kurset dækker især den metode, vi skal køre på kundeniveau."
  • "I løbet af min Strategic Sales Leadership-uddannelse har jeg virkelig lært at tilpasse vores forretningsstrategi og Camfils corporate mål. De valgte case studies var rigtig gode - de åbnede mine øjne for, hvordan almindelige situationer kan håndteres på anden måde. Personligt begyndte jeg at implementere ting jeg lærte på del 1 og fortsatte efter del 2 - med succes i mit team!"
  • "Engelsk Online Training: "Jeg nyder virkelig at deltage på mit engelskkursus. Fra begyndelsen, efter at have bestået testen, valgte vi prioriteterne for at opøve mit engelske ordforråd og samtaleevner. Læreren holder fokus på det og forbereder mine øvelser i overensstemmelse hermed."

Eva Bergenheim Holmberg, Director Human Resource & Internal Communication

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev