Arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed er afgørende

Camfils fokus på sundhed og sikkerhed er en vigtig drivkraft for være en bæredygtig og ansvarlig virksomhed. Det giver sikrere arbejdsvilkår, hvilket gør Camfil til en bedre arbejdsplads.

Camfil bruger løbende risikostyringsmetoder på sine produktionssteder for at identificere sundheds- og sikkerhedsrisici, evaluere dem og definere afbødende foranstaltninger til at forhindre dem i at opstå.

Sikkerhed er blevet integreret i Camfils operationelle politikker og ledelsessystemer som "key performance" kriterier. Sikkerhed er derfor integreret i alle tværgående ISO 9001 og 14001 forvaltningssystemer og de ​​samme værktøjer anvendes til løbende forbedring, især det grønne Tornado program, grundlaget for løbende forbedringsprocesser i Camfils drift.

Malaysia er certificeret til OHSAS 18001

I 2007 begyndte Camfil Malaysia et projekt med at implementere og vedligeholde et sundsheds- og sikkerhedssystem. Den malaysiske fabrik blev certificeret i 2009 til OHSAS 18001. Sammenlignet med 2009 er antallet af ulykker faldt med 62,5% i 2010, og antallet af tabte arbejdsdage faldt med 69%.

For at fejre og fastholde fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed deltog Camfil Malaysia i eventen World Day for Saftety and Health at Work, arrangeret af International Labour Organization (ILO), en international kampagne for at fremme sikre sundt og fair arbejde i verden.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev