Undertryk

Undertryk i rum for at forebygge krydskontaminering

Et rum med undertryk har et ventilationssystem, som er udformet således, at luften strømmer ind i rummet fra korridorer eller tilstødende lokaler, så luft med smitstoffer ikke kan strømme ud fra rummet med undertryk til andre dele af hospitalet.

Luften bevæger sig naturligt fra områder med højere tryk til områder med lavere tryk. Når der er undertryk, strømmer et kontinuerligt luftflow ind i rummet under døren, hvorved luftbårne partikler, som dannes i rummet, hindres i at komme ud i korridoren. Et typisk eksempel på et rum med undertryk er et badeværelse med fraluftventilation. Hvis viften fungerer korrekt, og døren er lukket, kan dårlig luft og fugtighed ikke trænge ud igennem døren.

Undertrykket skabes ved, at man justerer rumventilationen således, at der mekanisk suges mere luft ud af rummet, end der mekanisk tilføres. Man opnår derved en ubalance i ventilationen, som rumventilationen kompenserer for ved kontinuerligt at suge luft ind fra rummets yderside. I et rum ved veludformet undertryk suges den nødvendige luft ind under døren gennem en åbning (sædvanligvis omkring en cm høj). Med undtagelse af åbningen bør rummet være så lufttæt som muligt således, at luften ikke kan suges ind gennem spalter og sprækker f.eks. omkring vinduer, armaturer og eludtag. Lækage fra sådanne kilder kan true eller eliminere undertrykket i rummet, selvom systemet er ordentligt justeret.

En røgtest er en enkel måde at afgøre, om der er undertryk i et rum. Hold røgtuben nær underkanten af døren til rummet med undertryk og omkring 5 cm foran døren. Hvis du klemmer let på bolden, afgives der en lille mængde røg fra hovedet. Hold røgtuben parallelt med døren. Lad røgen strømme langsomt ud fra tuben, så hastigheden af røgen fra tuben ikke bliver større end lufthastigheden. Hvis der er undertryk i rummet, bevæger røgen sig ned under døren og ind i rummet. Hvis der ikke er undertryk i rummet, blæser røgen udad eller ligger stille.

Røgtest
Døren skal være lukket, når testen udføres. Vinduerne i rummet skal være lukkede. Hvis der findes luftrensere i rummet (f.eks. røghætter eller biologiske sikkerhedsskabe) skal de være tændt. Hvis rummet har et forrum, skal du teste trykdifferencen mellem korridoren og forrummet samt mellem forrummet og selve rummet.

Den mindste trykforskel, der kræves for at opbygge og opretholde et undertryk, som rækker til at give et luftflow ind i rummet, er meget lille (0,25 Pa). Det undertryk, som der reelt skabes, afhænger af forskellen mellem ventilationens tilluft- og fraluftflow, og af rummets fysiske konfiguration inklusive luftstrømningsveje og gennemstrømningsåbninger. Hvis rummet er ordentligt tætnet, er det let at skabe et undertryk, som er større end minimumsværdien 0,25 Pa. Men hvis rummet har utætheder, hvilket kan forekomme i mange lokaler (særligt i ældre huse), kan der for at skabe større undertryk kræves større forskelle mellem tilluft- og fraluftflowet, end hvad ventilationssystemet kan præstere.

For at skabe et undertryk i et rum med normalt fungerende ventilation, skal man først justere rummets tilluft- og fraluftflow således, at fraluftflowet er enten 10% eller 85 m3/t højre end tilluftflowet (største værdi gælder). I de fleste situationer giver denne forskrift et undertryk på minimalt 0,25 Pa. Hvis minimumværdien 0,25 Pa ikke opnås og ikke vil kunne opnås ved at øge forskellen på de to typer luftflow (inden for de grænser, som ventilationssystemet sætter), bør man kontrollere rummet for lækager (f.eks. gennem døre, vinduer, rør og væggennemføringer) og straks tage de nødvendige foranstaltninger til at få tætnet lækagerne.

Undertrykket i et rum kan ændres ved, at man omstiller ventilationssystemet eller åbner vinduer eller døre til værelser og korridorer. Når man har bestemt en driftskonfiguration, er det vigtigt, at alle døre og vinduer holdes ordentligt lukkede både i rummet med undertryk og i andre lokaler (f.eks. døre i korridorer som påvirker lufttrykket) bortset fra, når man vil bevæge sig ud af eller ind i lokalet.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev