Skoler og universiteter

Skoler byder på særlige problemer for konstruktører og producenter af luftbehandlingssystemer. De fleste skoler er mangesidige med forskellige krav til klasseværelser, gymnastiksale, omklædningsrum, kantiner og fælleslokaler.

På mange skoler undervises der også i foto, hvilket medfører forureningsproblemer i forbindelse med mørkerum. Fysik- og biologilokaler byder på andre særlige udfordringer for målsætningen om at bevare en god luftkvalitet på hele skolen.

Luftkvaliteten afgøres af temperaturen, luftfugtigheden og koncentrationen af partikel- og gasholdige forureninger. De uheldige sundhedsmæssige effekter af dårlig luftkvalitet i undervisningslokaler strækker sig fra ubehag og åndedrætsbesvær til akutte eller kroniske sygdomme.

Hvis klasseværelset har en god ventilation og holdes fri fra høje koncentrationer af urenheder, får man et mærkbart bedre undervisningsniveau.

Ved at skabe en god indeluftkvalitet kan vi:

  • Mindske sygefraværet blandt elever og personale
  • Mindske slitage på bygningerne og få en mere effektiv energianvendelse
  • Mindske behovet for tilluftventilation
  • Forebygge kontaktneuroser som forårsages af dårlig indendørs luftkvalitet
  • Og vigtigst af alt: beskytte vores investering i fremtiden
Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev