Museer

Uegnede omgivelser kan forårsage ubodelig skade på følsomme museumsgenstande. Blandt de kritiske parametre kan næves temperatur, relativ luftfugtighed, belysning, partikel-
forureninger (støv) molekylære forureninger (gasser) og utøj.

Molekylær filtrering er en omkostningseffektiv metode til at kontrollere skadelige forureninger og skabe sikre opbevarings- og udstillingsforhold. Der findes forskellige løsningsmodeller afhængig af type og indhold af gasformige forureninger, typen af genstande som skal beskyttes og ventilationssystemets udformning. Molekylær filtrering kan anvendes i enten friskluft- eller recirkulationsaggregater. Ved løsninger for frisk luft skal man tage hensyn til de høje eksterne koncentrationer samt, at filtreringen skal ske på én gang. Ved løsninger for recirkulering gælder lavere koncentrationer i omgivelsesluften og flere lag ved filtreringen.

Support service
Camfil tilbyder et omfattende udvalg af support til at sikre, at brugerne opnår størst mulig fordel af den molekylære filtreringsinstallation. Især er det vigtigt at have tillid til luftkvaliteten i det lukkede rum og være i stand til at forudsige enden på den nyttige levetid, før filterets effektivitet falder til et uacceptabelt niveau og til sidst svigter.

Tests
Camfil driver en unik molekylær filtrerings-testfacilitet, hvor fuldskala-produkter kan testes på en bred vifte af temperatur- og luftfugtighedsværdier for at efterligne de faktiske anvendelsesbetingelser. Testfilteret kan udfordres med en bred vifte af gasser og dampe. Avanceret sporingsudstyr upstream og downstream på filtrene tillader produktion af realistisk initial effektivitet og effektivitet-/levetidskurver.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev