Levnedsmiddelindustri

Beskyttelse af menneskers sundhed er et yderst vigtigt spørgsmål for verdens regeringer.

Eksempelvis i Frankrig kan det nationale bureau for levneds-middelhygiejne og sikkerhed (AFSSAL) anbefale myndighederne at vedtage nødvendige sundheds-beskyttelsesforanstaltninger ved alvorlige trusler mod den folkelige sundhed (lov nr. 98-535 af den 1. juli 1998).

Sådanne foranstaltninger kan indebære tilbagekaldelse og destruktion af levnesmidler og endda helt eller delvis lukning af den forsømmende virksomhed i en vis tidsperiode.

For at garantere levnedsmiddelsikkerheden skal virksomhedens ansvarlige personale:
• klarlægge alle aspekter af de dele af driften, der vedrører levnedsmiddelsikkerheden
• sikre at passende sikkerhedsrutiner indføres, gennemføres, overholdes og opdateres på basis af principperne i ADPCM/HACCP-systemet (risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter).

For at hindre at luftbehandlingssystemet bliver en ”mikroberede”, skal temperaturen og luftfugtigheden kontrolleres og ophobet organisk materiale fjernes, eftersom genindsatte aggregater udgør en god grobund for mikroorganismer.

Camfil ProSafe - Air Filters that protects sensitive processes

PROSAFE – AIR FILTERS THAT PROTECTS ANYTHING FROM CHEESE TO BLOOD PRESSURE MEDICINE Some processes are more sensitive than others. If you work in the food & Beverage or Life Science industries, you know how tough the demands on clean air are. That’s why you have to be articularly careful when choosing an air filter. It’s not enough that the filter protects your products from undesirable particles, it must also be manufactured from materials that don’t contaminate the delicate process. To be absolutely sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol. When you see it, you can be sure the filter has been certified for use in processes with strict demands on safety, traceability and control. Visit http://www.camfil.com/prosafe for more information.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev