Sprøjteboksfiltrering

At designe en sprøjteboks, så luftmængden giver et godt miljø, er vanskeligt.

Selvom gennemstrømningsmønstret ser ganske enkelt ud - man blæser luften ind for oven og trækker den ud for neden - er flowet langt fra jævnt. Kun produktionslinjens størrelse er afgørende for, om måden at skabe ensartet flow gennem filtrene og forhindre, at der opstår vindtunneleffekter mellem de to bokse er mere at betragte som kunst end videnskab.

Besparelser på maling

Dette modvirker forsøgene på at optimere sprøjtelakeringsprocessen, og kan på flere måder have en gavnlig effekt på produktionslinjens driftsomkostninger og produktivitet. Tænk på, hvad meget maling man ville spare, hvis tykkelsen af laget kunne mindskes og gøres mere ensartet, hvis påføringsniveauet kunne øges, eller på hvor meget mere effektiv produktionen ville være, hvis man ikke behøvede at standse driften så ofte for at rengøre og vedligeholde udstyret.

I den seneste tid har Camfil valgt en anden mere videnskabelig metode til at analysere sprøjtebokskonstruktionernes ydelse med henblik på at optimere luftflowet og derved komme ydelses- og omkostningsproblemerne til livs. Den anvendte metoder omfatter brug af CFD (Computational Fluid Dynamics) til at udføre computermodeller af luftflowet i sådanne scenarier. Arbejdet er udført ved hjælp af et CFD-program, som er udviklet specielt til modellering af luftflowet i produktionsmiljøer. Fokuseringen på luftflow i malerkabiner og de stadig mere kraftfulde computere har ført til, at først Ford og siden andre har indrettet sig efter CFD-metoder. Metoderne bliver i dag også anvendt inden for andre produktionslinjer og af andre bilproducenter.

Sprøjteboks til grundmaling

Et typisk eksempel er en sprøjteboks til grundmaling. Luften tilføres hovedsageligt gennem rullefiltre på boksens overside. Hensigten er, at luften skal strømme ned over de to sprøjtedyser i loftet, der sprøjter de vandrette overflader, de otte dyser i siderne til de lodrette overflader, selve køretøjets karosseri og derefter gennem gitteret i gulvet til vandlaget for derefter at blive suget ud.

Afstanden på båndet er ofte således, at flere køretøjer befinder sig i boksen samtidig. Pladsen er således meget trang.

I et andet tilfælde sprøjter de to loftdyser forskellige dele af køretøjets karosseri, og sidder derfor i forskellig højde. Selvom luften strømmer meget jævnt ned omkring den højre dyse, der sprøjter motorhjelmen, forstyrres sprøjtemønstret kraftig omkring den loftdyse, der sprøjter taget. Blåt og derefter grønt, gult og rødt viser den øgede lufthastighed.

Luften blæser sidelæns omkring dysen, hvilket medfører recirkulation, og strømmer straks derefter op under dysen. Sådanne bevægelser kan være skadelige for malingsprocessen.

Luftmængde

Den opadgående luftstrøm kan ikke gøres gældende for maling, der skal ramme overfladen af køretøjet. Yderligere problemer kan også være forårsaget af maling der overføres til andet udstyr i kabinen, der med tiden risikerer at blive overført på overfladen af den nymalede bil. Brug CFD for at simulere designet, det  tillader forhåndsanalyser. Denne tilgang giver tillid til foreslåede ændringer før de implementeres.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev