EN 779 : 2012

DS/EN 779 : 2012

Den nye standard tvinger vores konkurrenter til at være bedre
- Men ikke ligeså gode!

Hos Camfil har vi altid bestræbt os på at forbedre indendørs miljøer. Derfor er ingen mere tilfredse end os, fordi en ny luftfilterstandard fra 2012 stiller skrappere krav. Desværre er kravene er ikke så hårde, som vi kunne have ønsket. For eksempel har vores Hi-Flo XLT7 (filterklasse F7 filter) en minimum filtreringseffektivitet på 54 procent. For et F7 filter kræver den nye standard ikke mere end 35 procent. Men det opfylder ikke de kvalitetskrav, vi har sat for os selv. Faktisk vil vores udvikling af markedets mest effektive og enerioptimerede filtre fortsætte.

Hvad gør DS/EN 779:2012?

Den nye danske standard for luftfiltre (DS/EN 779: 2012) trådte i kraft i efteråret 2012. Formålet med standarden er at klassificere luftfiltre baseret på deres laveste filtreringseffektivitet. Sidstnævnte er også omtalt som minimum effektivitet (ME). Standarden er et initiativ, vi velkommer, og den er et skridt i retning af bedre indendørs miljøer.

Den nye standard vil bidrage til at udrydde en række problemer. En af disse er præsenteret af elektrostatisk-ladede syntetiske filtre. Mens sådanne filtre kan dokumentere en god start filtreringseffektivitet, aflader de ekstremt hurtigt. Dette indebærer en betydelig forværring af deres luftrensningsevne.

Desværre er resultatet af ovenstående, at alt for mange europæiske ejendomme nu bruger klasse F7 filtre, der har ME værdier på mellem 5 og 10 procent. Det betyder, at så meget som 90 til 95 procent af de forurenende stoffer i udeluften finder vej ind i bygninger og forurener indeklimaet.

Ved at basere klassifikationen på ME-værdien vil den nye standard tvinge disse filtre ud af markedet. Samtidig vil det bidrage til udviklingen af syntetiske filtermaterialer tilbyder betydeligt højere partikelseparation. Desværre vil prisen for dette omfatte højere tryktab og øget energiforbrug.

Ikke alle filtre er ens
- selv når de er i samme klasse!

Problemet med den nye klassifikation er, at selvom de værste filtre vil forsvinde fra markedet, er der plads til, at gode filtre bliver dårligere. Selvom energibesparelser kan opnås ved at have den lavest mulige tryktab kunne en sådan udvikling være et tilbageskridt. For eksempel, vores Hi-Flo XLT7 (F7) filter har en ME værdi af hele 54 procent med 0,4 um partikler. Men for klassificering som en F7 filter kræver standarden ikke mere end 35 procent.

Som vi allerede har gjort klart, vil vi ikke sænke effektiviteten af vores Hi-Flo filtre. Det ville resultere i en cirka 40 procent forværring af luftkvaliteten. Men der er en risiko for, at andre producenter ikke vil tænke på samme måde. I stedet kan de måske se standarden som en mulighed for at reducere tryktabet og dermed energiforbruget. Dette vil resultere i dårligere luftkvalitet.

Klassifikation af luftfiltre1)
Gruppe Klasse Slut tryktab(test)
Pa

Gsn. arrestance (Am)
af syntetisk støv
%

Gsn. effektivitet (Em)
for 0.4 μm
partikler
%
Minimum
effektivitet2)
for 0.4 μm partikler
%
Grov G1 250 50≤Am<65 - -
G2 250 65≤Am<80 - -
G3 250 80≤Am<90 - -
G4 250 90≤Am - -
Medium M5 450 -
40≤Em<60 -
M6 450 - 60≤Em<80 -
Fin F7 450 - 80≤Em<90 35
F8 450 - 90≤Em<95 55
F9 450 - 95≤Em 70
NOTAT
1) De karakteristiske træk ved atmosfærisk støv varierer meget i sammenligning med syntetisk støv anvendt i forsøg. På grund af dette har testresultaterne ikke grundlag for at forudsige hverken driftsydelse eller levetid. Tab af medieladning eller afgivelse af partikler eller fibre kan også have en negativ indflydelse på effektiviteten.2) Minimum effektiviteten er den laveste af følgende tre værdier: Starteffektivitet, afladet effektivitet eller effektivitet i hele testens indføringsprocedure.

 

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev