EN 1822

Denne nye europæiske standard er baseret på partikeltælling metoder, der dækker de fleste behov for forskellige applikationer. EN 1822:2009 adskiller sig fra sin tidligere udgave (EN 1822:1998) ved at inkludere følgende:

En alternativ metode for lækagetest af Gruppe H filtre med andre former end paneler.
En alternativ testmetode for at bruge en solid test-aerosol i stedet for en væske test-aerosol.
En metode til test og klassificering af filtre lavet af membran-type medie.
En metode til at teste og klassificere filtre lavet af syntetiske fibermedie.

Den væsentligste forskel er relateret til klassificering i forbindelse med filterklasserne H10 - H12, som nu er blevet ændret til E10 - E12.

Nedenstående tabel viser de forskellige klassifikationer af højeffektive filtre pr EN 1822:

 Integral VærdiLokal Værdi
FilterklasseOpsamlings-effektivitet %Gennem-
trængning %
Opsamlings-effektivitet %Gennem-
trængning
%
E10 85 15 - -
E11 95 5 - -
E12 99,5 0,5 - -
H13 99,95 0,05 99,75 0,25
H14 99,995 0,005 99,975 0,025
U15 99,9995 0,0005 99,9975 0,0025
U16 99,99995 0,00005 99,99975 0,00025
U17 99,999995 0,000005 99,9999 0,0001

Filterklasse beskrivelsen er:

  • EPA 10 - EPA 12: Efficiency Particulate Air Filters
  • HEPA 13 - HEPA 14: High Efficiency Particulate Air Filters
  • ULPA 15 - ULPA 17: Ultra Low Penetration Air Filters

Tests

Tests pr. EN 1822 udføres normalt med en aerosol probe, der kan bevæges over hele overfladen af filtret. Denne flytning af aerosol proben, eller scanning, resulterer i målingen af mange lokale indsamlingseffektiviteter. Disse lokale effektiviteter kan anvendes til at beregne den samlede effektivitet af filteret eller lækager af et specifikt område af filteret. Den samlede effektivitetsberegning kaldes ofte integreret værdi, mens lækager ofte betegnes lokal værdi.

Prøven udføres på nye filtre ved specifik nominel luftmængde. Filtre af U15 eller derover skal scannes med en partikeltæller probe designet til dette formål. En olie test kan anvendes på filtre af H13 og H14 klassificering.

Filtertests omfatter følgende målinger:

  1. Tryktab ved nominel luftmængde
  2. Samlet opsamlingseffektivitet ved mest gennemtrængende partikelstørrelse (MPPS)
  3. Lokale indsamlingseffektiviteter ved MPPS
  4. Ingen lækager over H13, som er angivet i ovenstående tabel

Camfil fremstiller Megalam (HEPA / ULPA) filtre til de strengeste industri- og / eller kundestandarder. Vi tester også råvarekomponenter til udgasning fx organofosfater fra PU fugemasse. Solid latex eller silica vælges normalt som testaerosoler til den mikroelektroniske industri på grund af deres lave afgasningsegenskaber. Camfil har en politik om kontinuerlige forbedringer som et middel til at sikre vores førende position på markedet for høj-effektivitetsfiltrering. Vi opretholder omfattende fælles R&D-programmer med vores vigtigste leverandører til at udvikle og teste næste generation af filtermedier. Sådanne bestræbelser giver os mulighed for at levere de mest effektive filtreringsprodukter til at opfylde kravene fra nye teknologier.

Camfil var den første til at give U17 ULPA filtre lave bor-medier. Vi fremstiller også e-PTFE filtre i klasse U15 og højere.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev