EN 13779

Den nye europæiske standard EN 13779:2007 fokuserer på at opnå et behageligt og sundt indeklima på alle årstider med acceptable installations- og driftsomkostninger. Det er nu en national standard i alle lande. Den angiver den ønskede filter-ydeevne i et system for at opnå et godt indeklima (IAQ) under hensyntagen til udeluften. Udendørsluften er kategoriseret i 3 niveauer, fra ODA 1, hvor luften er ren bortset fra midlertidig forurening såsom pollen, op til ODA 3 med høje koncentrationer af både gasser og partikler. Partikelmaterialet refererer til den totale mængde af faste eller flydende partikler i luften. De fleste retningslinjer for udendørs luft henviser stadig til PM10 (partikeldiameter op til 10 μm). Men med henblik på beskyttelse af sundheden, er der voksende accept af, at der skal lægges vægt på partikler, der er langt mindre end 10 μm. De forurenende gasser refererer til koncentrationen af CO2, CO, NO2, SO2 og VOCs.

Nedenstående tabel viser typiske koncentrationsniveauer i udendørsluften sammen med et forslag om, hvordan man kategoriserer kvaliteten.

Koncentrationsniveauer af udendørsluft

Beskrivelse af luftkvalitetKoncentrationsniveauer*Kategori af udeluft

CO2 (ppm) CO2(mg/m2) NO2 (μg/m2)

SO2(μg/m2)

PM10(μg/m2)  
Landdistrikter uden væsentlige kilder 350 < 1 5 - 35 < 5 < 20 ODA1
Mindre byer 400 1 - 3 15 - 40 5 - 15 10 - 30 ODA2
By centre 450 2 - 6 30 - 80
10 - 50 20 - 50 ODA3

Bemærk, at i de fleste byer, falder hvad der kaldes en "normal koncentration" for partikler faktisk i det øvre område (dårlig kvalitet) til udeluften, dvs ODA 2 eller ODA 3. For partikler har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) etableret et mål at nå et årlig gennemsnitlig på PM10 under 40 μg/m3. Dette mål er endnu ikke nået. Med andre ord bruger de fleste mennesker i Europa det meste af deres tid i områder, hvor udeluften skal kategoriseres som ODA 2 eller ODA 3. Det kan let konkluderes, at anvendelsen af passende filtrering er kritisk for sundhedsmæssige betænkeligheder.

Den nye standard klassificerer indeklimaet fra IDA 4 (lav IAQ) op til IDA 1 (høj IAQ). En traditionel men begrænset metode til bestemmelse af IAQ er at studere CO2-niveauet. CO2 er et produkt af menneskets åndedræt. Det er en god indikator for effektiv ventilation, men ikke af den absolutte luftkvalitetet. En anden etableret metode til rum med mennesker er at angive raten af tilføjet ekstern luft for hver person i rummet. Værdier af denne type anvendes ofte til fastsætte størrelsen på ventilationssystemet. Nedenstående tabel viser typiske intervaller for CO2-niveauet og de anbefalede rater for ekstra ekstern luft for at opnå forskellige kategorier af indendørs luftkvalitet. Bemærk, at ingen af metoderne tager hensyn til partikler og forurenende luftarter, der føres ind i bygningen med den eksterne luft.

Klassifikation af den indendørs luftkvalitet

KategoriBeskrivelseCO2 –niveau over niveauet af udendørsluft (ppm) Typisk rækkeviddeRate af udendørsluft
(m3/h/person)
Typisk rækkevidde, ikke-ryger område
IDA 1 Høj IAQ < 400 >54
IDA 2 Medium IAQ 400 – 600 36 - 54
IDA 3 Moderat IAQ 600- 1000 22 – 36
IDA 4 Lav IAQ > 1000 < 22

Filteranbefalinger i henhold til EN 13779

Efter at udendørs luftkvaliteten er blevet kategoriseret angiver EN 13779 klart filterklassen, som er nødvendig for at opnå det foretrukne indeklima. Filterklasserne er specificeret i henhold til EN 779:2012. EN 13779 standarden melder klart ud, når du skal opnå et anstændig indeklima (IDA 1 eller IDA 2), og du er placeret i et bymiljø, ikke blot kræves et F9  som slutfilter, men også et gasfilter (GF) er påkrævet til beskyttelse mod gasser (molekylære) forurenende stoffer!

Udendørs luftkvalitetIAQ (Indendørs luftkvalitet)
IDA 1 (Høj) IDA 2 (Medium) IDA 3 (Moderat) IDA 4 (Lav)
ODA1 F9 F8 F7 M5
ODA2 F7 / F9 M6 / F8 M5 / F7 M5 / M6
ODA3 F7 / GF / F9 F7 / GF / F9 M5 / F7 M5 / M6
GF) gasfilter

 


     
 
 • I bymiljøer anbefales det at bruge molekylære filtre (gasfilter). Det er derfor en god løsning i områder, der er ODA 3-kategoriseret. Gasfiltret bør kombineres med et F8 eller F9 partikelfilter.
 • Af hygiejniske grunde anbefales det at bruge to-trins partikelfiltrering:
  – Minimum M5, men helst F7 på første trin.
  – Minimum F7, men helst F9 på andet trin.
  – Hvis der kun er et filtreringstrin, er minimumskravet F7.
 • For recirkulation af luften er M5 den mindste klasse, der må anvendes for at beskytte systemet. Fortrinsvis den samme filterklasse som den primære ydre luftstrøm skal anvende.
 • For at beskytte indblæsning og og udsugning skal du bruge mindst klasse M5.
 • Uanset hvilke filterklasser der bruges, må effektivitet ikke forringes til under definerede værdier. Kig altid efter den ubehandlede (afladede) effektivitet. Den ubehandlede (afladedede) effektivitet er rapporteret, når et filter er testet i henhold til den enhver tid gældende europæiske standard EN 779:2012, som har erstattet den tidligere EN 779 standard.
 • Intervallet for udskiftning af filteret må ikke vælges alene på grundlag af økonomisk optimering. Der er også hygiejnespørgsmål, der skal tages hensyn til. Tre grænser skal overvejes, og den der nåes først vil bestemme , hvornår det er tid til udskiftning: Sluttryktab, installationstidspunkt og driftstid.
  – For første trins-filtre: 2000 timers drift eller højst 1 års installation, eller når det endelige tryktab er nået.
  – For andet eller tredje trinS-filtre: 4000 timers drift eller højst 2 års installation, eller når det endelige tryktab er nået.
  – For udsugnings- og recirkulations luftfiltre: 4000 timers drift eller maksimalt 2 års installation, eller når det endelige tryktab er nået.
 • For at undgå mikrobiel vækst skal anlægget udformes således, at den relative fugtighed (RH) altid holdes under 90% således, at den gennemsnitlige RH i tre dage er mindre end 80% i alle dele af systemet, herunder filtrene.
 • Gasfiltre ændrer ikke tryktab under normal drift. I mangel af en endelig opgørelse inden for EN 13779, anbefaler Camfil at skifte IAQ gas (molekylære) filtre efter 1 års installation eller 5000 timers drift.
 
     

 

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev