ATEX-Direktiver

Fire 

1. juli 2003 trådte to nye vigtige sikkerhedsdirektiver
i kraft over hele Europa. De nye bestemmelser har fået navnet "ATEX-direktiverne" og gælder for producenter, leverandører og brugere af udstyr, som er beregnet til at blive brugt i potentielt eksplosive miljøer (også kaldet risikoområder).

Ifølge direktiv 99/92/EEC (ATEX 137), "USE"-direktivet, er det arbejdsgiverens ansvar at beskytte sine ansatte mod risikoen ved eksplosive miljøer.
Ifølge direktiv 99/92/EEC (ATEX 137), "USE"-direktivet, er det arbejdsgiverens ansvar at beskytte sine ansatte mod risikoen ved eksplosive miljøer.

Direktiv 94/9/EEC (ATEX 95 eller ATEX 100A) "Udstyr og beskyttelsesforanstaltninger ved potentielt eksplosive atmosfæreforhold" behandler elektriske og ikke-elektriske produkter beregnet til brug inden for risikoområder (gas-, damp- og støvholdige miljøer). Begge ATEX-direktiver skal efter loven indføres som standard i alle EU's medlemslande fra og med den 1. juli 2003.

I bioteknik- og lægemiddelindustrien skal en del processer bruge ATEX-klassificerede filtre i visse zoner (se tabellen).

Camfil i Europa har udviklet ATEX-godkendte HEPA-filtre og skabe til brug i bioteknik- og lægemiddelfabrikker, således at ingen elektrostatiske risici skal kunne opstå på grund af gas eller støv i ATEX-zoner.

Camfil har udviklet specielle ATEX-udformede versioner af de fleste filtre og filterskabe, som forekommer i bioteknik- og lægemiddelfabrikker, således at ingen elektrostatiske risici skal kunne opstå på grund af gas eller støv i ATEX-zoner.

Gas
Støv-
område 
 
Definitioner
Kategori 
ATEX
Typisk egnethed
af områder
0
20

Eksplosiv atmosfære er
vedvarende til stede 

1G
Udstyr tilpasset
til 0 områder
   
1D
Udstyr tilpasset
til 20 områder
1
21
Eksplosiv atmosfære er til stede lejlighedsvis
2G
Udstyr tilpasset
til 1 område
   
2D
Udstyr tilpasset
til 21 områder
2
22
Eksplosiv atmosfære er til stede sporadisk
3G
Udstyr tilpasset
til 2 områder
   
3D
Udstyr tilpasset
til 22 områder

Camfils ATEX-løsninger er certificerede i henhold til ATEX-direktivernes krav og er af samme grund forsynet med "Ex"-mærkning, "ATEX overensstemmelses-forklaring" samt "Driftsinstruktioner".

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev