ASHRAE

ASHRAE

ASHRAE 52.1

Standard 52.1-1992 er den gamle amerikanske standard for præstationsprøvning af HVAC luftfiltre. Denne standard er dog stadig undertiden citeret og giver tre evalueringskriterier:

  • dust spot efficiency
  • arrestance
  • dust holding capacity

ASHRAE 52.2

52.1 standarden er "erstattet" af standard 52.2-1999, der giver mere realistiske data på filtres ydeevne. Den giver filterets starteffektivitet som en funktion af partikelstørrelse, såvel som en numerisk værdi, der tillader en bruger eller tekniker at angive et produkts minimunseffektivitet rapporteringsværdi (MERV).

Læs Camfils oversigt, der fuldt ud forklarer standarderne, og hvordan du bruger dem.

ASHRAE Testing for HVAC Air Filtration

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev