Specifications and Regulations

Specifikationer og bestemmelser

Intet er sort og hvidt. Den perfekte luftfilter ville filtere 100% af de forurenende stoffer, kræve nul-energi input og vare for evigt. Men der er ikke blevet opfundet et filter af denne type.

Filtereffektivitet, støvopsamlingskapacitet og differenstryk kan måles på mange måder, og et luftfilters præstation ændrer sig over tid. Luftfiltrene møder udfordringer, fordi miljøet i og uden for en bygning ændres. Mange testmetoder er blevet udviklet af forskellige organisationer til at forudsige luftfiltres præstation under brug samt til at sammenligne​præstationer af luftfiltrenes forskellige designs.

Det er vigtigt at forstå kompleksiteten i at differentiere luftfiltre. Mange variabler påvirker resultaterne af en sammenlignings-undersøgelse, hvoraf nogle er åbenlyse og andre ikke. De fleste luftfiltre vil forblive i et ventilationssystem i måneder eller endda år. Men afprøvning af disse filtre ofte forekommer i få minutter eller få timer. I løbet af sin levetid vil et luftfilter se snesevis eller hundredvis af miljømæssige ændringer såsom temperatur, fugtighed, lufthastighed og partikelbelastning. Filtrene testes dog oftes i et kontrolleret miljø. Hertil kommer den ufuldkomne design af testmetoder og de forskellige motivationer, menneskerne, der udvikler testmetoderne, har. Det betyder, at du fuldt ud skal forstå, hvordan man skal fortolke resultaterne af diverse luftfiltertests, før du bruger disse resultater til at foretage vigtige beslutninger.

Organisationer, der deltager i fastsættelse af filterstandarder og testmetoder:

  • American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
  • Institute of Environmental Sciences and Technology (IEST)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • International Organization for Standardization (ISO).

Hver af disse organisationer har et særligt fokusområde, men deres standarder og testmetoder kan overlappe i visse tilfælde.

Camfil har udviklet flere andre metoder til at forudsige filterpræstationer ved brug, bestemme luftfiltrenes præstationer i brug (in situ) samt sammenligne de forskellige luftfiltres designs og præstationer.

Læs mere:

ATEX-Direktiver
EN 779
EN 13779
EN 1822
ISO 14644
UL 900
ASHRAE

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev