R&D netværk – Tech Center

Camfil er en familieejet viksomhed med en enorm interesse for teknologi. Vi har altid gjort betydelige investeringer i R&D, fordi det er en meget vigtig faktor for vores fremtid og fremtiden for luftfiltrering.

Denne R&D-fokus har drevet koncernen frem i næsten 50 år og hjulpet med at positionere Camfil som ledende indenfor luftfiltrering og renluftsløsninger i dag.

Global og regional R&D i seks lande

Ud over vores vigtigste innovationsknudepunkt i Trosa, Sverige - Tech Center - har koncernen lokale forsknings- og udviklingsfaciliteter i Tyskland, Frankrig, USA, Malaysia og Kina til forskning i og udvikling af alt fra bl.a. komfort ventilationsfiltre og renrumsfiltre til AMC filtreringsløsninger og gasturbinefiltre.

Ved hjælp af avanceret forsknings- og testudstyr - hvoraf noget af udstyret er unikt og har proprietære designs - kan vi udføre R&D globalt og regionalt for at imødekomme det stigende behov for luftfiltreringsløsninger, der beskytter sundheden, tilfredsstille strengere energieffektivitets- og bæredygtighedsstandarder og imødekomme nye behov for højteknologisk filtrering.

Med vores globale R&D-netværk kan vi også støt vedligeholde, forbedre og fremme vores produktportefølje på tværs af alle forretningsområder samt drive udviklingen af nye innovative filtre og løsninger.

Eksempler på vores laboratorie- og testfaciliteter

Molekylært Lab: Forskning og måleteknikker til AMC filtreringsløsninger.
Læs mere (Test af molekylærfiltre)

GT/APC Lab: Udvikling af filtreringssystemer til gasturbine-industrien (GT) og Air Pollution Control (APC) segmentet.

Partikellab: Udvikling af komfortlufts- og højeffektivitets (HEPA) partikelfiltre med fokus på filtereffektivitet, ydeevne og filtermedie. Aktiviteterne omfatter aerosoltests, nano-partikelmålinger og tests i rigs for at klassificere filtre i henhold til europæiske og amerikanske standarder. Vi dokumenterer også energiforbruget og vurderer levetids-ydeevne.
Læs mere (HEPA/ULPA Tests)

IAQ Lab: Dette laboratorium analyserer luftprøver til kunde-fejlfinding, problemløsning og vurdering af luftkvaliteten. Mikrostrukturen af filtre undersøges også for at sikre den bedst mulige filtreringsydelse samt ensartet produktkvalitet. Partikler analyseres i et state-of-the-art mikroskop (Scanning Electron Microscope, SEM), hvor EDAX- (Energy Dispersive Analyse X-Ray) og gaskromatografi-udstyr også benyttes.
Læs mere (Scanning Electron Microscope (SEM)

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev