Kulfilter

Grundstoffet kulstof har eksisteret siden tidernes morgen. Det antager et væld af former på vor klode, hvoraf kul er det bedst kendte eksempel. Diamanter, hvis struktur er meget retlinet, er den reneste form for kulstof. Kæder af kulstofatomer udgør også grundstenen i alle molekyler i menneskets krop og i alt levende materiale. Det er fra disse kilder, især de botaniske, at man har afledt en anden slags kulstof: aktivt kul.

kulfilterAktivt kul er et mikroporøst, adsorberende stof, der er dannet af kulstofholdigt materiale. De kommercielle råmaterialer er kul, træ, tørv og kokosnøddeskaller. Ordet “mikroporøst” betyder, at aktivt kul, selvom det virker fast, faktisk består af et netværk af sammenvævede sprækker og porer, som findes i materialet. Porerne er bittesmå. Deres størrelse ligger et sted mellem <2 >1000 nanometer (10-9m), og de kan kun ses i et kraftigt elektronmikroskop. Porernes mængde og deres forskellige størrelser afspejler i vid udstrækning strukturen i det oprindelige materiale. Flygtige materialer, f.eks. vand, tjære og harpiks, brændes væk under fremstillingsprocessen. Tilbage er en matrice af kulstofatomer, som iltes selektivt for at åbne det oprindelige netværk af porer. Resultatet er et materiale med et særdeles stort internt areal (~1000 m2/g). På grund af sin komplekse interne struktur af porer anvendes aktivt kul til rensning og filtrering af gasser. Forurenende gasmolekyler i en luftstrøm kan trænge igennem de store porer på kullets overflade i en proces, der kaldes diffusion, og bevæge sig ind mod den indvendige flade, som udgøres af de mindste porer. Når en gasmolekyle kolliderer med kullets overflade et passende sted, bliver den tiltrukket og holdt tilbage. Gasmolekyler er bittesmå og adsorberes bedst i de mindste porer. Kommercielle kulstoffer, som opfylder disse betingelser, fremstilles af kokosnødder og kul.

Anvendt første gang under Første Verdenskrig

Første gang, aktivt kul blev benyttet flittigt til luftfiltrering, var under Første Verdenskrig, hvor stoffet blev benyttet i gasmasker for at beskytte mod krigsgasser som klor, sennepsgas og fosgen. 80 år senere bruges aktivt kul især til at fjerne lugte og giftige eller ætsende gasser. Tabellen herunder indeholder eksempler på udbredte anvendelsesområder:

Anvendelsesområde Problem Gasart
Lufthavne Lugte og sundhedsrisici Petroleum (flybrændstof)
Museer Skader på genstande Svovl- og nitrogenoxider
Fremstilling af flamingo Giftige dampe frigives Toluol diisocyanat
Kernekraft Radioaktive isotoper frigives Iod, krypton, xenon
Fremstilling af pesticider Toksiner frigives Mange forskellige pesticider
Emhætte i køkken Madlugt frigives Meget kompleks kemi

Testanlæg i Sverige

Camfil er på forkant med kulfilter-teknologien med den unikke testcenter i Sverige. Dette center har kapabiliteten til at teste ventilationsfilter systemer i naturlig størrelse mod en bred vifte af uorganiske gasser og organiske dampe. Dette anlæg er uden tvivl enestående i filterindustrien og viser Camfils bestræbelser på at levere produkter i verdensklasse til kontrol af forurenende stoffer i enhvert miljø.

Kulstof er i sandhed et ældgammelt materiale, men i lyset af den udvikling, der er beskrevet ovenfor, har det en ny og levedygtig fremtid indenfor luftfiltrering.

Read more:
Test af molekylærfiltre

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev