What is ozone?

Hvad er ozon?

Ozon er en naturligt forekommende gas, der er bredt til stede i vores miljø på jordoverfladen.

Ozon-molekyler består af tre iltatomer, snarere end de to atomer af normal ilt. De er dannede af et samspil af andre forurenende gasser som f.eks kvælstofoxider (NOx) og flygtige organiske forbindelser (VOC).

Niveauer af ozon stiger i perioder med høj sol i bymidter. Ozon er klassificeret som en oxiderende agent og har potentiale til at skade eller ødelægge andre molekyler.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev