Ozone Filter Rating

Ozonklassificering

Ozon og menneskers sundhed

Ozon er en meget reaktiv gas og indånding af ozon kan være skadelig for menneskers sundhed. Tilstedeværelsen af ozon i luften kan uden videre relateres til hospitalsindlæggelser i forbindelse med respiratoriske sygdomme.

Symptomer på ozoneksponering omfatter; halsirritation, forværring af astma, nedsat lungefunktion og øget følsomhed over for luftvejsinfektioner.

Omgivende ozonniveauer og høje indberetninger kan være tilgængelige på kommunale hjemmesider i mange dele af verden.

Læs mere:

Ozon filtreringsklassifikationer
Måling af ozonfjernelseseffektiviteten
Hvad er ozon?

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev