Experiments

Eksperimenter

Sundhed og produktivitet
På "Healthy Buildings 2000" konferencen (Espoo, Finland, 6-10 august, 2000), fremlagde Dr. David Wyon et dokument med titlen: “The effects on health and self-estimated productivity of two experimental interventions which reduced airborne dust levels in office premises”. K.W. Tham, B. Croxford, A. Young og T. Oreszczyn var medforfattere. Herunder er en kort sammenfatning af deres resultater. Deres konklusion er, at bedre luftfiltrering og hyppigere filterskift vil have en positiv effekt på sundheden og produktiviteten på kontorer.

Et tidligere feltstudie beviste, at intensiv rengøring af kontorer fører til nedsat eksponering af luftbåret støv men undersøgte ikke den mulige indvirkning på sundhed, komfort eller produktivitet. En anden undersøgelse rapporterede, at symptomer på slimhinderne i øjnene, næsen og hals blev væsentligt reduceret ved grundig rengøring af kontorer og at den forbedrede rengøring betydeligt reducerede luftvejenes overbelastning.

I en amerikansk undersøgelse erstattedes konventionelle luftfiltre med højeffektive luftfiltre (95% for 0,3 μm partikler), der reducerede luftbårne støvniveauer i størrelsesordenen over PM2 samt havde en positiv effekt på tre Sick Building Syndrome (SBS) symptomer: "for tilstoppet","for fugtigt" og "mental forvirring".

Disse resultater berettiger til påstanden om, at andre metoder til at reducere støveksponering, såsom valg af materialer, lukkede hylder, bedre luftfiltrering, mere indblæsning eller fritstående luftrensere kan have en positiv virkning på helbredet.

London eksperimentet

London eksperimentet blev udført for at afgøre, om skift af forfiltre eller luftrensere ville påvirke sundhed og produktivitet.

Over en 18-ugers periode var luftbårne støvniveauer i et centralt London-kontor ændret ved at erstatte brugte forfiltre (P-filtre) med nye samt elektrostatiske filtre (E-filtre).

     
 

Konklusion

Ændring af forfiltre i kontorbygningen reducerede betydeligt intensiteten af flere SBS symptomer og øgede den anslåede produktivitet med 5,7%.

Derfor er der næppe tvivl om, at bedre luftfiltrering og hyppigere filterskifte vil have en positiv virkning på både sundhed og produktivitet.

Størrelsen af sidstnævnte effekt alene er tilstrækkelig til mange gange at berettige de øgede økonomiske omkostninger forbundet med disse forbedringer af IAQ.

Dr. Wyon siger, at "luftfiltrering forbedrer IAQ uden at øge luftudskiftningen: energiomkostningerne stiger kun i det omfang, at øget ventilation er nødvendigt for tryktabet på filteret, og dette kan ændres med hyppigere filterskifte".
 
     

 

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev