Hvorfor falder den indendørs luftkvalitet?

I løbet af 1970'erne blev den globale anvendelse af energi et vigtigt politisk og økonomisk emne på grund af energikrisen, der fandt sted i samme årti. Derefter blev udgifter til opvarmning og afkøling af luft i bygninger øget samt ændringer i konstruktionsteknikker fandt sted. Mange bygninger blev eftermonteret med isolering, dampspærre og nye, tættere vinduer og døre. Nye konstruktionsteknikker blev udviklet for at reducere mængden af varmeoverføring gennem vægge og vinduer samt mindske mængden af luft-infiltration eller -udveksling gennem vægge, vinduer og døre. Som et resultat blev ophobning af forureninger og fugt inde i bygninger, der tidligere havde haft et sundt miljø, et problem.

"Sick Building Syndrome" er nu en fællesbetegnelse, der anvendes i forbindelse med hovedpine, øjenirritation, nasal irritation, træthed og andre symptomer, der kan korreleres til tid brugt i en bestemt bygning eller rum.

Bygningsrelaterede sygdomme refererer til en specifik diagnosticerbar sygdom, hvis årsag kan spores tilbage til en specifik bygning eller rum. Legionærsyge er et eksempel på en bygningsrelateret sygdom.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev