Tobaksrøg

Ved rygning frigøres mere end 4.500 forskellige stoffer, af hvilke 50 mistænkes for at være cancerfremkaldende. Blandt disse kan nævnes NO2, NO, cyanbrinte (HCN) og N-nitrosaminer, nikotin, CO, kvælstofoxider, aromatiske kulbrinter, akrolein, acetone, benzen, kvælstofoxider samt aromatiske og indåndingsbare svævende partikler.

Mængden af partikler, som stammer fra tobaksrøg i lokaler, hvor rygning er tilladt, kan variere fra 100 til mere end 1.000 ug/m3. Af samme årsag er tobaksrygning forbudt i offentlige bygninger i USA.

I de offentlige lokaler, hvor tobaksrygning er tilladt, bruges ofte filterløsninger til at fjerne lugte og gener samt forbedre komfort og sikkerhed for ikke-rygerne i samme hus eller kontor.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev