Radon

Radongas findes naturligt i jorden. Den kommer ind i husene via brønde, afløbsrør, sprækker, ledningsgennemførsler og grundkonstruktioner.

Jordgasser indeholder så meget radon, at forureningsindholdet i indeluften ville blive markant øget, hvis bare 0,1% af den luft, der føres ind i huset, kommer fra jorden. Koncentrationerne i huse, hvor der findes en radonkilde, afhænger af antallet af luftomsætninger.

Ventilation udnyttes ofte for at modvirke radonforureninger i bygninger.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev