Formaldehyd

Formaldehyd findes i mange husholdningsartikler og byggematerialer.

Stoffet bruges som konserveringsmiddel i medicin, kosmetik, hygiejneartikler og visse levnedsmiddelemballager. Det findes i hærder, der bruges til at holde sammen på laminat og træspåner i spånplader. Det bruges som opløsningsmiddel ved maling af tekstiler og papirprodukter. Det afgives også som biprodukt ved forbrænding, særligt fra dieselmotorer.

Isolering med ureaformaldehydskumplast blev i 1982 forbudt i Sverige, men forbudet er siden blevet ophævet.

I nye eller nyrenoverede bygninger kan formaldehydindholdet på grund af møbler og inventar være så højt, at det forårsager irritationssymptomer. Med en god ventilation kan man reducere formaldehyddampene til niveauer, hvor der ikke forekommer symptomer.

Luftbåren formaldehyd irriterer slimhinderne og åndedrætsvejene. Symptomerne er forbigående og kan alt efter eksponeringens styrke og varighed variere fra svedeture til kløen i øjne, næse og hals til smerter i brystet og åndenød.

Akutte og voldsomme reaktioner på formaldehyddampe - som har en karakteristisk stikkende lugt - tyder på overfølsomhed. Man anslår, at 10-20 procent af USA’s befolkning, astmatikere medregnet har overfølsomme luftveje, hvilket kan gøre dem mere udsatte for formaldehydens påvirkning.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev