Biprodukter ved forbrænding

Ved forbrænding opstår der H2O, NO, NO2, CO, CO2 og partikler. Forbrændingen kan også afgive kulbrinte, dampe og organiske partikler. Urenheder som metaller, merkaptaner, svovloxider og andre partikler kan også afgives. Mange af partiklerne er store og synker ned, men partikler mindre end 1 µm kan holde sig svævende i luften over længere tid.

Gasbrændere afgiver NO2 og CO, som skal ventileres ud. Indendørs brændeovne/pejse afgiver partiklerne CO, NO2 og til tider SO2. Gaskomfurer afgiver både gas og partikler. Partiklerne slippes ud af brænde- og kulfyrede brændeovne, når disse åbnes for at lægge mere brænde på. Åbne pejse afgiver partikler konstant.

Forbrændingsmotorer kan også være en kilde til forurening af indendørsluften i kontorer, skoler, sygehuse, hoteller, indkøbscentre og butikker med tilhørende garage. Biltrafikken har ansvaret for en markant forøgelse af koncentrationen af stoffer i gas- og partikelform udendørs.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev