Biologiske organismer

Mikrobiologiske forureninger omfatter vira, bakterier, svampesporer, protozoer, alger, hudpartikler fra dyr og udsondringer fra dyr og insekter.

Ofte lever og forplanter de sig i mikroklimaet, f.eks. fugtige kældre og baderum. Varmevekslingsspiraler, kondenskar, køleskabskondens, afrimningsbakker og ventilationskanaler er ofte hjemsted for sådanne mikroklimaer, hvis de ikke installeres og vedligeholdes korrekt. Luftfugtere, der ikke opvarmer vandet, kan blive kilder til mikrobiologiske forureninger.

Det er vigtigt, at den relative luftfugtighed ikke tillades at overstige 70%, hvis man vil forhindre, at bygningsmaterialer absorberer vand og foranlediger svampevækst. Via kondens kan fugtigheden i nærheden af en kølig overflade overstige 70%.

For at mikrobiologiske forureninger kan få en negativ påvirkning på brugerne af bygningen, skal miljøet være gunstige for organismerne, og brugerne skal være i kontakt med urenhederne.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev