Asbest

Asbest er et ikke organisk fibermateriale, der i stort omfang blev anvendt til bygnings- og ventilationsisolering samt andre bygningsmæssige formål i midten af forrige århundrede.

Det blev forbudt i 1970’erne, og et intensivt saneringsarbejde blev iværksat. Omkring 20% af bygningerne i USA indeholder en form for letpulveriseret asbestholdigt materiale. Et asbestholdigt materiale kaldes letpulveriseret, hvis det er muligt at knuse, pulverisere eller finfordele i hånden.

USA’s sundheds-, uddannelses- og socialministerium har rapporteret, at der i 20 stater i USA forekommer luftbåren asbest med en koncentration på op til 0,007 fibre pr. kubikcentimeter og middelværdi på 0,0006 fibre pr. kubikcentimeter. Det Nationale Videnskabsakademi i USA har fastslået, at middelværdien for asbestindholdet i luft over hele USA er 0,0004 fibre pr. kubikcentimeter.

Asbest forårsager asbestose eller lungefibrose, hvilket undertiden kan føre til cancer. Asbest kan også føre til strubecancer og mistænkes samtidig også for at forårsage mave- og tarmcancer. Det er oftest mennesker, der har været udsat for høje mængder af asbestfibre, der rammes af alvorlige sygdomme.

Asbest betragtes almindeligvis ikke som farligt, når asbestfibre fra det asbestholdige materiale ikke kan komme ud i luften. Tørre beklædningsmaterialer tilhører ofte den kategori, som kan afgive fibre. I mange tilfælde dækker man asbesten med en tætnende belægning for at mindske eller eliminere udslippet af fibre i luften.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev