Forureningskilder

Forurening

Kilde


Asbest
 • En del isolering monteret mellem 1930 og 1950
 • Pakninger på visse ældre brændeovne
 • Visse plastikgulvplader
 • Fugemasser i elementvægge og strukturmaling købt før 1977
 • Asbestcementplader, facadeplader
 • En del indvendig loftspuds udført mellem 1945 og 1973
 • En del brandsikring på bygningskonstruktioner af stål

Biprodukter ved forbrænding
 • Gaskomfurer
 • Brænde- og kulfyrede kaminer
 • Forbrændingsmotorer
 • Åbne pejse
 • Stearinlys

Tobaksrøg
 • Cigaretter
 • Cigarer
 • Piber

Formaldehyd
 • Visse spånplader, krydsfiner, laminatplader, paneler, måtter og måtteunderlag
 • Visse møbler og farvestoffer
 • Isolering af ureaformaldehydskumplast
 • Visse husholdningsrengøringsmidler og lugtfjernere
 • Forbrænding
 • Visse typer lim og industriel harpiks
 • Kosmetik
 • Permanentpresset tøj

Biologiske organismer
 • Svampe inkl. mug
 • Dyr
 • Mennesker

Radon
 • Gas som afgives fra marker, bjerge, vand
 • Naturgas
 • Byggematerialer af granit

Flygtige organiske forbindelser
 • Opløsnings- og rengøringsmidler
 • Maling
 • Lim
 • Spraydrivgasser
 • Skyllemidler, deodoranter og parfumer
 • Forbrænding
 • Kemiske rensemidler
 • Visse typer tøj
 • Benzin
 • Vandafgasning
 • Byggematerialer
 • Voks og polermidler
 • Kuglepenne og tusch
 • Bindemidler og blødgørere
Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev