Indoor Air Quality (IAQ)

Indendørs luftkvalitet (IAQ)

Indendørsluftens kvalitet afgøres af koncentration af aerosoler og gasser samt temperatur og fugtighed i en bygning. I boliger afgøres luftens kvalitet af dens evne til at bevare sundhed og velbefindende hos de mennesker, som opholder sig i huset. Ved fremstillingsprocesser afgøres luftens kvalitet af evnen til på en omkostningseffektiv måde at fremstille produkter af god kvalitet i bygningen.

Den vigtigste del af indendørs luftkvalitet er renligholdelse af luften. Luftforureningen består af partikler, gasser og dampe, der kan reducere trivsel og sundhed af mennesker og mindske produktionen og effektiviteten af produktionsprocesserne.

Måden, vi lever på, øger vores eksponering for luftforurening

  • Vi tilbringer tæt på 90% af vores liv indendørs. (1)
  • Indendørs luft kan være op til 50 gange mere forurenet end udendørs. (1)

Udendørs luftforurening trænger ind i bygninger. Uden passende ventilation ophobes det og kan endda reagere med andre indendørs luftforurenende stoffer.

Indendørs luftforurening kommer fra udendørs luftforurening, herunder trafikpartikler og -gasser, der trænger ind i vores bygninger samt kemikalie-emissioner fra byggematerialer, gør-det-selv produkter, rengøringsmidler, luftfriskere, forbrændingspartikler fra opvarmning, madlavning, stearinlys, kæledyrs-allergener og elektronik mm...

Hvad er vores daglige luftmiljø?

  • En stor del af befolkningen bor og arbejder i områder, hvor raterne for partikler overskrider WHOs retningslinjer.
  • Barcelona (27μg/m3/year), Wien (21,6), Bruxelles (19), Paris (16,4), London (13,1), Stockholm (9,4)
  • Vi spiser 1 kg mad pr. dag
  • Vi drikker 2 liter pr. dag
  • Vi indånder 25 kg luft pr. dag!

 


 Referencer:
(1) EU – ECA rappport n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy
(2) www.aphekom.org og www.who.org 

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev