Camfil Farr Software

Camfil Software 

Camfil Solution System (CFSS)

er en stærk platform til at bruge til forskellige beregninger vedrørende luftfiltre og IAQ.

CFSS'en indeholder:

  • LCC - Livscyklusomkostningsanalyse af Camfil produkter i aggregater og elproducerende turbiner
  • CREO - Software til energioptimering af renrum (Clean Room Energy Optimization)
  • HPE (High PErformance luftfiltre) - Luftfilterydeevne for HEPA- og ULPA-filtre
  • CAT (Comfort Air filter Test reports) - Luftfilterydeevne for HVAC-filtre
  • Clean - Beregning af klasser for renrum
  • Software-applikationer til kemikalie-/kulfiltre

Kontakt Camfil for adgang til programmet.

LCC Softwares
CFSS (Camfil Solution System) indeholder flere software-applikationer, der kan bruges til at beregne luftfilterapplikationers livscyklusomkostninger. Levetid, energiforbrug og de samlede driftsomkostninger af filterinstallationen er beregnet. Yderligere oplysninger såsom CO2-emissioner og filtersystemets effektivitet stilles også til rådighed. Du kan sammenligne op til tre forskellige filterinstallationer og øjeblikkeligt sammenligne resultaterne i en ny grafisk brugerflade. Du kan også simulere en reel filterinstallation ved hjælp af forskellige filterstørrelser i et filterskab.

Læs mere
LCC - Energibesparende software

Clean Room Energy Optimization (CREO) Design Software
CREO softwaren er hovedsageligt et ægteskab mellem Camfils velkendte og ofte anvendte LCC (livscyklusomkostninger) "grønne" software og deres renrumsdesign software. De to softwareprogrammer sammen giver et robust planlægningsværktøj, der identificerer de bedste luftfiltermuligheder for at optimere renrumsfiltrering og energiforbrug. Under hensyntagen til de seneste internationale industrinormer, genererer værktøjet også komplette filter- og hardwarespecifikationer i et enkelt og "easy-to-use" format. Softwaren er ideel til A&E virksomheder og slutbrugere, der opererer med renrum med henblik på at optimere deres luftfiltreringsbehov.

Read more about
CREO Software


HPE (High PErformance air filters)
HPE giver dig mulighed for at få reelle effektiviteter, tryktab og konstruktion af data for forskellige HEPA og ULPA filtre fremstillet af Camfil. Du kan sammenligne op til tre forskellige løsninger i den nye rapportstruktur. Du kan bruge softwaren til at finde de bedste løsninger baseret på filterstørrelser og effektivitetskrav.

Clean
Denne unikke softwareapplikation kan hjælpe designeren af et renrum til at estimere klassen i rene rum eller i andre rum (kontorer, osv.) ved hjælp af Camfil filtre. På baggrund af antallet af personer, aktiviteter i rummet, ventilationssystemet og filteretvalget vil renrums-klassen blive beregnet. Dette er et meget hurtigt og præcist værktøj for renrumsdesignere at foretage det første skøn over hvilket filterudvalg, der er nødvendigt. Sammenligning af op til tre forskellige løsninger kan fås med blot et par indtastninger.

CAT (Comfort Air filter Test reports)
Med CAT kan du få effektivitet, klassificering af data, tryktab og konstruktionsoplysninger til reelle luftmængde-driftsforhold. Denne software bruger i øjeblikket EN779 testdata på mange af Camfils komfortfiltre. Det er let at bruge applikationen, der er et meget nyttigt værktøj til brugere med basale oplysninger om filterydeevnen.

Kemisk-/kulfilter software program
Camfil Kemisk-/kulfilter selektionsprogram er designet til at hjælpe brugere og konstruktører med at vurdere levetiden og effektiviteten af kemiske- / kulfiltre mod specifikke gasser ved en given koncentration. Software-programmerne viser tydeligt Camfils fortsatte engagement i at betjene vores kunder samt optimering af filtervalg for mikroelektronik-industrien.

Hvis du vil vide mere om Camfils software eller ønsker at gøre brug af softwaren til at hjælpe dig med at optimere din filtrering, bedes du kontakte dit nærmeste Camfil kontor.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev