Affaldshåndtering

Research luftfiltre er designet til at fjerne forurenende stoffer fra luften med henblik på opretholdelse af menneskers komfort, forbedre sundheden, beskytte mennesker mod farlige stoffer og til at tillade eller forbedre produktionsprocesser. Derved koncentreres kontamineringen i luftfiltrenes filtermateriale. Et typisk luftfilter vil rense forureningen fra 13 millioner kubikmeter luft pr. år.

Camfils omfattende forskning omfatter undersøgelser af følgende emner:

  • TOC (Brændbarhed)
  • Varmeværdi
  • Tungmetaller
  • PAH (Kræftfremkaldende)
  • Bakterier
  • Arbejdsmiljø for medarbejdere, der udskifter filtre

Mange lande har udviklet regler for affaldshåndtering, hvoraf nogle fastsætter, hvordan luftfiltre skal bortskaffes, når de ikke er i brug længere. Camfil opererer i stort set alle moderniserede lande på kloden og er bekendt med de fleste regler om filterbortskaffelse.

Livscyklusomkostninger

Vores livscyklusanalyse-programmer stiller de mest omkostningseffektive løsninger til rådighed. Disse programmer omfatter bortskaffelsesomkostninger. De typiske omkostninger til bortskaffelse af luftfiltre er mindre end 5% af de samlede livscyklusomkostninger.

Kontakt

Det er let at kontakte os

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Tilmeld dig Camfils nyhedsbrev